Direcció de serveis de restauració

Introducció

El material docent inclòs en aquest bloc està elaborat per ajudar a assumir les competències generals establertes en el currículum oficial que consisteix a dirigir i organitzar la producció i el servei d’aliments i begudes en restauració, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene.

Tota aquesta activitat es desenvolupa adquirint els coneixements adequats en la utilització de les TIC com a eina imprescindible per a la gestió i planificació del treball en establiments de restauració.

Mòdul Professional 1

Control de proveïment de matèries primeres

99 hores

Mòdul Professional 3

Processos de servei en restaurant

167 hores. 48 de lliure disposició

Copyright © Grup ICG. All rights reserved.