Direcció de cuina

Introducció

El material docent inclòs en aquest bloc està elaborat per ajudar a l’alumne a assumir les competències generals establertes en el currículum oficial que consisteix a dirigir i organitzar la producció i el servei a la cuina, determinar ofertes i recursos, controlar les activitats pròpies de l’aprovisionament, la producció i el servei, complir els objectius econòmics, seguir els protocols de qualitat establerts i actuar segons les normes d’higiene.

Mòdul Professional 1

Control de proveïment de matèries primeres

99 hores

Copyright © Grup ICG. All rights reserved.