El servei i postservei del restaurant. Bloc 3: Control d’operacions de facturació i cobrament

Actualment els sistemes de facturació amb programes informàtics proliferen en els establiments que es dediquen a l’activitat comercial o als serveis d’hostaleria. Disposen de diferents funcions i utilitats que ajuden a mantenir un cert control sobre els moviments financers corresponents a l’empresa. A més, el sistema de base de dades que s’utilitza resulta molt útil per planificar diferents aspectes, per als quals es requereix un sistema de facturació d’aquest tipus, com poden ser les auditories tributàries i els balanços de final d’any.

Els sistemes de facturació resulten un mitjà fonamental per al control tributari, tant de les empreses com dels clients; per això, cal que cap empresa no emprengui les seves activitats sense disposar d’algun d’aquests sistemes prèviament planificats. A més, el fet de controlar millor els moviments comercials permet dur a terme una planificació més bona de tots els recursos, amb els quals l’empresa pot assolir els seus objectius.

 1. Control d’operacions de facturació i cobrament
  1. La facturació i el cobrament
  2. Sistemes de cobrament
  3. Facturació i liquidació de caixa
  4. Cobrament i reintegrament a clients
  5. Procediments davant d’impagats

En aquest bloc aprendrem a desenvolupar el nostre sistema de facturació mitjançant les solucions de programari software més adients, tant a través de les aplicacions de punt de venda com a través de l’anomenat ERP enterprise resource planning o programari de gestió integrada, amb què gestionarem la informació de totes les àrees de l’empresa per agilitzar tasques, millorar els processos de facturació i finances i reduir costos.

D’altra banda, aprendrem també els diferents sistemes de cobrament existents i els mitjans que s’utilitzen, ja sigui en la gestió de l’efectiu, el pagament amb targeta, les transferències, el pagament amb el mòbil, els tiquets restaurant o el cobrament en línia, entre d’altres.

Finalment, veurem com s’ha d’actuar i quins procediments cal endegar en la gestió d’impagats.

Realitzar les operacions de facturació i cobrament dels serveis aplicant les tècniques i els procediments associats:

 • Identificar els documents de control associats a la facturació i al cobrament.
 • Identificar els diferents tipus de facturació i sistemes de cobrament.
 • Emplenar la factura/tiquet correctament i arxivar la documentació segons els procediments establerts.
 • Comprovar la relació entre el que s’ha facturat i el que s’ha servit.
 • Dur a terme el cobrament de la factura utilitzant les diferents fórmules o formes de pagament.
 • Dur a terme les operacions d’obertura/tancament de caixa i de control en la facturació i el cobrament.
 • Relacionar la facturació amb els sistemes de gestió integrada.

Agraïments:
Als instituts escola d’hoteleria i turisme de Barcelona, Cambrils, Lleida, Girona, Joan Ramon Benaprès de Sitges, Cavall Bernat de Terrassa i escola Joviat de Manresa, pel seu suport, i a les professores M. Neus Brenuy Casals i Anna M. de Madariaga Herrera, per la seva coŀlaboració aportant part dels seus coneixements docents.

ACCEDIR
 • 15 hores lectives
Copyright © Grup ICG. All rights reserved.